Aanvullingen

 

Datum

--------------

11-01-2023

11-01-2023

13-01-2023

18-01-2023

19-01-2023

19-01-2023

20-01-2023

26-01-2023

29-01-2023

29-01-2023

29-01-2023

30-01-2023

31-01-2023

31-01-2023

02-02-2023

06-02-2023

07-03-2023

07-03-2023

07-03-2023

07-03-2023

07-03-2023

07-03-2023

07-03-2023

07-03-2023

08-03-2023

08-03-2023

09-03-2023

09-03-2023

09-03-2023

11-03-2023

15-03-2023

15-03-2023

16-04-2023

23-05-2023

24-05-2023

24-05-2023

29/05/2023

02-07-2023

02-07-2023

02-07-2023

02-07-2023

21-07-2023

23-10-2023

23-10-2023

23-10-2023

23-10-2023

27-10-2023

27-10-2023

05-11-2023

05-11-2023

05-11-2023

13-11-2023

13-03-2023

 

 

 

Bladzijde

----------

UK 79

IJM 154

IJM 154

Varia

GO 11-2

Bronnen

IJM 161

KW 101

IJM 221

Varia

Varia

Varia

SCH 295

KW 56

Varia

UK 141

SCH 254

BH 4

GO8-1

PI 61

ZZ 16

PI 5

LE 42

SCH 24

UK 9

HA 25

KW 152

IJM 221

SCH 251

SCH 195

SCH 195

Varia

BH 4

Varia

KW 46

UK 91

KW 25

HA 25

Varia

EH 1

TS 31

KW 173

IJM 154

VL 14

KW 127

KW 139

KW 152

KW 171

KW 142

KW 149

KW 117

Homepage

IJM 114

 

Wijziging

--------------------

Verbeterde foto gewisseld.

Videolink toegevoegd.

Foto's en tekst toegevoegd.

Overname werf Mijs en Co.

Foto's en tekst toegevoegd.

Toegang Visserijregister.

Foto's toegevoegd.

Videolink toegevoegd.

Foto toegevoegd.

Videolink jacht Berthe Pauline

Videolink ms IJSEL toegevoegd.

Foto Loodskotter Stern toegevoegd.

Registerkaarten toegevoegd.

Registerkaart toegevoegd.

Filmlink 100 jaar Werven toegevoegd.

Foto als HD 4 toegevoegd

Aanvulling en registerkaart.

Registerkaarten toegevoegd.

Registerkaart toegevoegd.

Registerkaart toegevoegd.

Registerkaart toegevoegd.

Registerkaart toegevoegd.

Blijkt WON 42. Zie registerkaart.

Foto als Alcor toegevoegd.

Gegevens verbeterd.

Nieuwe gegevens ingevoerd.

Foto toegevoegd.

Foto's toegevoegd.

Foto toegevoegd.

Foto toegevoegd.

Foto toegevoegd.

11. Foto's ms Friesland.

Foto's toegevoegd. Tekst aangepast.

Foto en tekst sleepboot,

Foto en bericht toegevoegd.

Drie foto's toegevoegd.

Foto toegevoegd.

Foto toegevoegd.

Info loodskotter Stern aangevuld.

Foto toegevoegd. Tekst bijgewerkt.

Nieuwe pagina.

Foto toegevoegd.

Foto toegevoegd.

Foto vervangen.

Foto toegevoegd.

Foto vervangen.

Foto toegevoegd.

Foto toegevoegd.

Foto toegevoegd.

Foto toegevoegd.

Foto toegevoegd.

Foto vervangen.

Tekst en foto toegevoegd.